Zmluvy jedálne

Číslo Dátumikona zoradenia Firma Text
1 25.09.2013 (All day) Poskytovanie stravy.

 ŠKD Benjamín.

2 27.01.2014 (All day) Dodatok k zmluve

Stravovanie MŠ  Pekníkova.

2 18.02.2015 (All day) MABONEX Slovakia spol.s.r.o.

 Dodávka tovaru.

3 27.02.2015 (All day) CBA Market, s.r.o.

 Dodávka potravín -  spracované ovocie, zelenina, oleje a tuky.

12015 02.09.2015 (All day) DOZ Kamarát

 odber stravy

12016 04.01.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Susková

22016 04.01.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Ondek

32016 04.01.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Kormanovič

42016 04.01.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Nogová

52016 04.01.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Boriš

62016 04.01.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Juráš

72016 04.01.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Rojkovič

82016 04.01.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Majba

92016 04.01.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Garajová

1 14.06.2016 (All day) Boni fructi

 Školské ovocie

12016 02.09.2016 (All day) DOZ Kamarát

 odber stravy

102016 02.09.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Jánošová

112016 02.09.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 DOZ Kamarát 

122016 02.09.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 ŠD Benjamín

132016 02.09.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Goga

142016 02.09.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Varga

152016 05.09.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Rehušová

162016 05.09.2016 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Škôlka Benjamín

12018 02.01.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Edita Lukačovičová

22018 15.03.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Katarína Búdová

32018 15.03.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Daniela Janúchová

42018 15.03.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Martina Rážková

52018 15.03.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Milan Jeluš

62018 03.04.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Eva Maslíková

72018 03.04.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Ľubomír Maslík

92018 10.05.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Jozefína Kalčoková

82018 10.05.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Viliam Kalčok

102018 01.06.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Jolly Homeschool

112018 01.06.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Jednota dôchodcov

122018 01.06.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 David Schofield

132018 21.06.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Zuzana Bacigálová

142018 31.08.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 ABECEDA

152018 01.10.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Jarmila Rašová

172018 13.11.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Igor Tiko

162018 13.11.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Alena Tiková

182018 12.12.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Monika Vagáčová

192018 12.12.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Karol Lisý

202018 18.12.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Milan Makara

212018 18.12.2018 (All day) Poskytovanie stravy

 Katarína Lukáčová

12019 09.01.2019 (All day) Zmluva o poskytovaní stravy.

 Achbergerová

32019 04.03.2019 (All day) Zmluva o poskytovaní stravy.

 Brablec

42019 21.03.2019 (All day) Zmluva o poskytovaní stravy.

 Hančíková

42019 21.03.2019 (All day) Zmluva o poskytovaní stravy.

 Hančíková

52019 29.03.2019 (All day) Zmluva o poskytovaní stravy.

 Kišacová

62019 01.04.2019 (All day) Zmluva o poskytovaní stravy.

 Kerák