Zmluvy školy 2021

Číslo Dátum Firma Text
ZP 02/2018 priloha 3 13.07.2021 (All day) Príloha č. 3

 Príloha k zmluve o nájme nebytových  priestorov.

ZP3/2021 08.10.2021 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sunny dance

 Prenájom telocvične

ZP2/2021 02.09.2021 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov - volejbal

 Prenájom telocvične