Zmluvy školy 2020

Číslo Dátum Firma Text
ZP_01_2020 30.01.2020 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 Atletika pre radosť

J 01/20 31.01.2020 (All day) Zmluva o poskytovaní stravy.

 Garajová Darina

ZMLUVA 17.12.2020 (All day) Zmluva o implementácii projektu.

 Administratíva projektu : Pomáhajúce profesie v edukácii detí so ZZ II

J02/2020 17.02.2020 (All day) Zmluva o poskytovaní stravy.

 Peter Prešinský