Zmluvy školy 2019

Číslo Dátum Firma Text
ZP01_2019 03.01.2019 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

Florbal.

ZP_03_2019 11.03.2019 (All day) Zmluva o nájme učebne.

 Škola Harmanček

ZP_04_2019 18.03.2019 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 1. stolnotenisový klub SLOVKARPATIA

ZP_02_2019 22.02.2019 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 Športový volejbalový klub

2019/125 13.03.2019 (All day) Zmluva o poskytovaní služby

 Vema, výplatný lístok na mobil

2019/125 13.03.2019 (All day) Zmluva o poskytovaní služby

 Výplatný lístok na mobilný telefón.

36062162BA3040 07.06.2019 (All day) Zmluva o doplnkovom dôchodkovom poistení

 Tretí pilier.

ZP_07_2019 22.10.2019 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 Aerobic

ZP_06_2019 22.10.2019 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 Volejbal

ZP_05_2019 19.09.2019 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 Tanečná škola - OZ Sunny dance

34945 21.06.2019 (All day) Zmluva o doplnkovom dôchodkovom poistení

 DDS Tatra banka - tretí pilier

ZP_08_2019 09.10.2019 (All day) Zmluva o poskytnutí finančného dru.

 SME