Zmluvy školy 2018

Číslo Dátum Firma Text
1/2018 02.01.2018 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov

 ŠVK Pezinok - volejbal

18170118 28.03.2018 (All day) Zmluva ZSE

 poskytnutie fin. príspevku

2/2018 27.08.2018 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov

 Telocvičňa - stolný tenis.

5/2018 19.09.2018 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zrkadlovka - aerobic.

4/2018 18.09.2018 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov

 Zrkadlovka - OZ Sunny Dance.

6/2018 17.10.2018 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov

 Učebňa - Strelnica

3/2018 27.08.2018 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov

 Telocvičňa - OZ Atletika

7601/2018 18.12.2018 (All day) Zmluva o poskytovaní a distribúcii el. energie

Magna Energia a.s.

1111131 18.12.2018 (All day) Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

 Energie2, a.s.