Zmluvy školy 2016

Číslo Dátum Firma Text
ZP01/2016 04.01.2016 (All day) ŠVK Pezinok

 Prenájom telocvične.

ZP02/2016 19.01.2016 (All day) IVAKS s.r.o.

 Prenájom tried

ZP3/2016 12.02.2016 (All day) 1. stk Slovkarpatia

 Prenájom nebytových priestorov.

ZP 04/2016 15.06.2016 (All day) Zmluva o nájme multifunkčného ihriska

 ŠKH AGROKARPATY

2016/5 08.06.2016 (All day) Zmluva o spolupráci na projekte ENGIE ECO ŠKOLY

ENGIE SERVICES a.s.

2016zam094 20.07.2016 (All day) DAROVACIA ZMLUVA

 ZMLUVA O POSKYTNUTí DARU NA účELY REALIZáCIE PROJEKTU

2016/4 13.09.2016 (All day) RAJO

 Dodatok k zmluve

2016/3 05.10.2016 (All day) Profi Technologies. s.r.o.

 Prenájom učebne

ZP 07/2016 18.11.2016 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 Pätoprstá

ZP 8/2016 01.12.2016 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 Športový volejbalový klub Pezinok.

ZP 6/2016 03.10.2016 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 Lnguage Bistro a.s.

ZP 5/2016 03.10.2016 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 Bronislava Jurášová - Groovedance

ZP 07.12.2016 (All day) Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 PKC

2016/2 07.12.2016 (All day) Dodatok k zmluve o dodávke plynu

 SPP

ZP/01/2011 30.12.2016 (All day) Dodatok 02 k zmluve o nájme

 OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok

2016/1 02.05.2016 (All day) Maspex Slovakia Trade

Automat