Zmluvy školy

Čísloikona zoradenia Dátum Firma Text
29 15.07.2011 (All day) Zmluva o ochrane objektu

Poskytovanie bezpečnostnej služby ochrany objektu

12 01.01.2012 (All day) Stravovanie dôchodcov

 Mesto Pezinok.

10 01.10.2011 (All day) Prenájom telocvične

Zumba

10 15.10.2013 (All day) Vzdelávacia agentúra PragmaSys

 Prenájom učebne.

9 04.10.2011 (All day) Prenájom telocvične

Futbal

9 25.09.2013 (All day) Prenájom telocvične.

 Volejbal.

8 01.10.2011 (All day) Prenájom telocvične

Volejbal

8 18.09.2013 (All day) VTC Pezinok

 prenájom telocvične

7 01.10.2011 (All day) Prenájom učební

ZUŠ

7 07.09.2013 (All day) Jacková

 prenájom  m. telocvične

7 23.09.2014 (All day) Ondrovičová

 Prenájom nebytových priestorov.

6 05.10.2011 (All day) Prenájom telocvične

Pilates

6 06.09.2013 (All day) GROOVEDANCE

prenájom zrkadlovej sály

6 23.09.2014 (All day) IVAX

 Prenájom nebytových priestorov.

5 04.10.2011 (All day) Prenájom telocvične

Aerobic

5 02.09.2013 (All day) ŠVK Pezinok

 prenájom telocvične.

5 23.09.2014 (All day) Križanovičová

 Prenájom nebytových priestorov.

4 01.10.2011 (All day) Prenájom telocvične

Futbal

4 10.10.2014 (All day) GROOVEDANCE

 Zmluva o nájme nebytových priestorov.

4 30.04.2015 (All day) Vzdelávacia agentúra PragmaSys

 Prenájom nebytových priestorov

3 01.10.2011 (All day) Prenájom telocvične

Futbal

3 15.03.2013 (All day) WattsEnglish

 prenájom miestnosti

3 07.07.2014 (All day) Poláček

 Prenájom nebytových priestorov

3 20.04.2015 (All day) 1.STK Slovkarpatia

 Prenájom nebytových priestorov

2 01.10.2011 (All day) Prenájom telocvične

Futbal

2 16.01.2012 (All day) Zmluva o nájme

 ŠIOV

2 21.02.2014 (All day) RZ - Predmety osobnej starostlivosti

 Dodávka tovaru

1 02.09.2011 (All day) Zmluva o nájme

stolný tenis

1 18.12.2013 (All day) Dodatok 01 k zmluve o dodávke plynu

 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009

1 02.01.2014 (All day) RZ - Kancelárske potreby.

 Dodávka tovaru.

1 05.02.2014 (All day) Zmluva o dodávke stravy

 Dodávka stravy pre MŠ Pekníkova.

1 27.01.2012 (All day) Profi Technologies

 prenájom triedy

13.09.2011 (All day) Zmluva o úhrade energií

Mesto Pezinok