CBA Terno Supermarket, s.r.o. / IČO: 36835021

Číslo: 
2147483647
Dátum: 
22.12.2014 (All day)
Suma: 
39,20
Dátum vydania: 
27.11.2014 (All day)

Strúhanka, cukor.