CBA Terno Supermarket, s.r.o. / IČO: 36835021

Číslo: 
2147483647
Dátum: 
02.12.2014 (All day)
Suma: 
29,24
Dátum vydania: 
05.11.2014 (All day)

Strúhanka, cukor.