Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO

Číslo Dátum CPV kód Zákazkaikona zoradenia Miesto dodania Stav
3 08.02.2014 (All day) 39800000 Čistiace a leštiace potreby ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok ukončené
1 26.11.2013 (All day) 39000000-2 Čistiace potreby ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok zrušené
7 23.04.2014 (All day) 15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok ukončené
2 28.11.2013 (All day) 30192000-1 Kancelárske potreby ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok ukončené
4 08.02.2014 (All day) 33700000 Predmety osobnej starostlivosti ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok ukončené
6 23.04.2014 (All day) 15200000-0 Spracované a konzervované ryby ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok ukončené
8 23.04.2014 (All day) 03142599-3 Vajcia ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok ukončené
5 05.04.2014 (All day) 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok ukončené