Faktúry školy 2019

Číslo Dátum Firma Predmet Suma Dátum vydania
15 08.02.2019 (All day) ŠERF, s.r.o./IČO: 36421677

Spracovanie ročného výkazu - elektronicky.

23,88 14.01.2019 (All day)
16 08.02.2019 (All day) Pavelčákovci, s.r.o./IČO:31687211

CD - inštrumentácia piesní.

25,00 11.01.2019 (All day)
17 08.02.2019 (All day) Indícia, n.o./IČO: 45736286

Školenie - informatika pre 3. roč.

42,00 14.01.2019 (All day)
18 12.02.2019 (All day) Slovak Telekom, a.s./ 35763469

Telekomunikačné služby.

65,63 16.01.2019 (All day)
19 12.02.2019 (All day) Energie2,a.s./ IČO:46113177

Elektrická energia - vyúčtovanie 12/2018.

688,62 16.01.2019 (All day)
20 12.02.2019 (All day) Indícia, n.o./IČO: 45736286

Školenie - biológia.

80,00 16.01.2019 (All day)
24 20.02.2019 (All day) Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA/IČO:35002174

Čistiace prostriedky.

49,04 22.01.2019 (All day)
23 14.02.2019 (All day) Web Retail s.r.o./IČO:28876431

Genetická lampa do dataprojektora - výmena.

131,77 18.01.2019 (All day)
22 14.02.2019 (All day) TERMMING, a.s. / IČO: 35972254

Tepelná energia - vyúčtovanie 12/2018.

748,55 18.01.2019 (All day)
21 12.02.2019 (All day) BA vodárenská spol. a.s./ IČO: 35850370

Vodné, stočné.

667,58 16.01.2019 (All day)
14 06.02.2019 (All day) APHEX s.r.o./IČO: 47053984

Tonery a údržba kopírovacích strojov.

213,60 09.01.2019 (All day)
13 06.02.2019 (All day) PROFI SECURITY s.r.o./ IČO:36857165

Monitor školy 12/2018 - strážna služba.

45,00 09.01.2019 (All day)
12 06.02.2019 (All day) Slovak Telekom, a.s./ 35763469

Telekomunikačné služby.

75,62 09.01.2019 (All day)
11 06.02.2019 (All day) Slovak Telekom, a.s./ 35763469

Telekomunikačné služby.

30,59 09.01.2019 (All day)
10 06.02.2019 (All day) Slovak Telekom, a.s./ 35763469

Telekomunikačné služby.

31,78 09.01.2019 (All day)
9 01.02.2019 (All day) SWAN, a.s. / IČO: 45298203

Internet - mesačný poplatok 1/2019.

19,99 04.01.2019 (All day)
8 01.02.2019 (All day) Indícia, n.o./IČO: 45736286

Konferencia - Hejného metóda.

55,00 04.01.2019 (All day)
7 01.02.2019 (All day) Indícia, n.o./IČO: 45736286

Školenie - informatika pre 3. roč.

42,00 04.01.2019 (All day)
6 01.02.2019 (All day) Slovak Telekom, a.s./ 35763469

Telekomunikačné služby.

8,99 04.01.2019 (All day)
5 01.02.2019 (All day) BESONE s.r.o. / IČO: 44277971

Servis - ochrana osobných údajov 10-12/2018.

135,00 04.01.2019 (All day)
4 01.02.2019 (All day) BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. / IČO: 44506031

Výmena a čistenie rohože 12/2018.

27,78 04.01.2019 (All day)
3 01.02.2019 (All day) Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO / IČO: 40050611

Služby BOZP a PO 12/2018.

70,00 04.01.2019 (All day)
2 01.02.2019 (All day) RAABE, IČO: 35908718

Manažment školy.

41,45 04.01.2019 (All day)
1 01.02.2019 (All day) ORGO-LIFT, servis, opravy, revízie výťahov/ IČO: 30940630

Údržba výťahov 12/2018.

80,00 04.01.2019 (All day)
52 18.03.2019 (All day) HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o./ IČO:35840790

Čistiace prostriedky.

908,17 19.02.2019 (All day)
53 18.03.2019 (All day) MALUNET s.r.o./IČO:27858162

Lopty.

291,83 19.02.2019 (All day)
54 18.03.2019 (All day) MALUNET s.r.o./IČO:27858162

Lopty.

91,44 19.02.2019 (All day)
55 18.03.2019 (All day) LB DESIGN, s.r.o./IČO: 36747599

Ceny - volejbal.

30,02 19.02.2019 (All day)
56 19.03.2019 (All day) RAABE, IČO: 35908718

Admin. školy a výchovný program.

83,21 20.02.2019 (All day)
57 19.03.2019 (All day) LB DESIGN, s.r.o./IČO: 36747599

Ceny - vybíjaná.

50,09 22.02.2019 (All day)
58 19.03.2019 (All day) TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o./ IČO:45258767

Pracovné zošity.

8,90 22.02.2019 (All day)
59 19.03.2019 (All day) APHEX s.r.o./IČO: 47053984

Tonery.

100,80 22.02.2019 (All day)
60 21.03.2019 (All day) RAABE, IČO: 35908718

Manažment školy.

41,45 26.02.2019 (All day)
61 21.03.2019 (All day) APHEX s.r.o./IČO: 47053984

Oprava multifunkčného zariadenia.

75,00 26.02.2019 (All day)
51 15.03.2019 (All day) Up Slovensko, s.r.o./IČO:31396674

Stravné poukážky.

109,20 18.02.2019 (All day)
50 15.03.2019 (All day) BA vodárenská spol. a.s./ IČO: 35850370

Vodné, stočné.

667,58 18.02.2019 (All day)
49 12.03.2019 (All day) TERMMING, a.s. / IČO: 35972254

Tepelná energia - vyúčtovanie 1/2019.

687,30 14.02.2019 (All day)
48 12.03.2019 (All day) Slovak Telekom, a.s./ 35763469

Telekomunikačné služby - mobil.

63,77 14.02.2019 (All day)
47 11.03.2019 (All day) Igor Noga KES & COM/IČO:41490525

Oprava svietidiel - elektrické práce.

726,00 13.02.2019 (All day)
46 12.03.2019 (All day) INSGRAF, s.r.o./IČO:47078839

Učebné pomôcky - ŠKD.

166,40 15.02.2019 (All day)
45 08.03.2019 (All day) ArtEdu spol.s.r.o./IČO:46960333

Seminár - školská jedáleň.

25,00 11.02.2019 (All day)
31 01.03.2019 (All day) ORGO-LIFT, servis, opravy, revízie výťahov/ IČO: 30940630

Údržba výťahov 1/2019.

80,00 04.02.2019 (All day)
32 01.03.2019 (All day) RAABE, IČO: 35908718

Personálne riadenie.

42,65 04.02.2019 (All day)
33 01.03.2019 (All day) Darfinger s.r.o. / IČO: 51145308

Administratívne práce - projekt MI.

700,00 04.02.2019 (All day)
34 01.03.2019 (All day) LASER servis, spol. s.r.o. IČO:35755989

Tonery.

108,00 04.02.2019 (All day)
35 04.03.2019 (All day) Ballux, spol. s.r.o./IČO:46065385

Seminár - školské stravovanie.

40,00 05.02.2019 (All day)
36 04.03.2019 (All day) Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO / IČO: 40050611

Služby BOZP a PO.

70,00 05.02.2019 (All day)
37 04.03.2019 (All day) RAABE, IČO: 35908718

Zákony v školskej praxi.

46,45 05.02.2019 (All day)
38 04.03.2019 (All day) Slovak Telekom, a.s./ 35763469

Telekomunikačné služby.

31,78 06.02.2019 (All day)
39 04.03.2019 (All day) Slovak Telekom, a.s./ 35763469

Telekomunikačné služby - ŠJ.

30,59 06.02.2019 (All day)